Hans reiner půjčky yii


Komora dvorská předložila ještě prostředek o činění všelikých půjček, zvláště pak o dlužení Unterdessen bab ich D. Rheiner mich zu dem Se- cretario Múllner bel der bohmischen Ritterstands : Joachimb Kalenicze von Kalenicz auf Srucz ; Hans der álter Lukaweczky von Lukawecz auf Klucz. Českého, YII., C. 24.